הלומים במספרים

  • Home
  • הלומים במספרים

הלומים במספרים

Mar 09 2020

המחקרים האקדמיים קובעים כי %16 מכלל המשתתפים
במלחמות או באירועים קרביים, יפתחו הפרעת דחק פוסט
טראומטית – PTSD( הלם קרב(. בישראל, נכון להיום, רק
%3 מהלוחמים והלוחמות מוכרים באגף השיקום במשרד
הביטחון, כנפגעי "הלם קרב".

הלומי הקרב סובלים מהתקפי חרדה קשים ומשתקים,
במקרים רבים פתאומיים, והם צריכים עזרה מיידית, נטולת
היסוס ונטולת כל עיכוב. אך אין באמת מי שיעזור להם –
משרד הביטחון מכיר ומטפל בהלומי הקרב, אולם רק
כ-000,5 מתוכם מאובחנים כלוקים בפוסט טראומה. הרבה,
ויחד עם זאת – טיפה בים. גם המאובחנים שזוכים לטיפול,
מטופלים בדרכים קונבנציונאליות שלא בהכרח מחזירות
אותם למעגל העשייה והעבודה.