הפצועים השקופים

  • Home
  • הפצועים השקופים

הפצועים השקופים

Mar 09 2020

מסתובבים בקרבנו אלפי הלומי קרב. אנחנו לא בהכרח
מבחינים בהם, הם "הפצועים השקופים", אלו אשר חייהם
השתנו ללא היכר מאז אותו קרב או מלחמה. ימיהם אינם
ימים, והסיוטים רודפים אחריהם בלילות. מדינת ישראל
חוותה וחווה ) גם בעת הזו ( מלחמות קשות, ואירועי טרור
אשר הותירו ומותירים רבים מבניה ובנותיה מצולקים.
עמותת "לא מפקירים פצועים בשטח" רואה כחובה מוסרית
אזרחית לסייע לאותם הלומים.

העמותה הוקמה בכדי לתת מענה לאותם אלפי פוסט
טראומטיים שאנו כחברה שלחנו אותם לשדה הקרב, אך
הם מוצאים עצמם בתום הקרבות נופלים בין הכסאות,
וחייהם האישיים והמשפחתיים קורסים תחת מצוקתם
הנפשית והקושי להשתקם ולהשתלב בחברה.