כלבי שירות להלומי קרב

  • Home
  • כלבי שירות להלומי קרב

כלבי שירות להלומי קרב

Mar 09 2020

כאמור, להלם הקרב השפעה לרעה על תחושת הביטחון,
הערכה העצמית והיכולת לפתח אמון. מחקרים עדכניים
שנערכים בתחום )בעיקר בארה"ב( מצביעים על כך
שהטיפול באמצעות כלבי שירות תרם משמעותית
להפחתת הסימפטומים של הלם הקרב והשפיע לטובה על
ההלום הן מבחינה ביולוגית והן מבחינה נפשית ופיזיולוגית
לכן, בשנים האחרונות, חלה עליה במישור המחקרי
ובפרקטיקה בכל הנוגע לשימוש בכלבי שירות כאמצעי
טיפולי בקרב הלומי הקרב.

כלב שירות הינו כלב שהוכשר בתהליך ארוך
ומורכב במטרה לסייע ולעזור להלום הקרב לחזור
למסלול חיים שגרתי:

 

הכלב כמפחית חרדה: הוכח כי כלב השירות משמש גורם
מרגיע ומפחית חרדות ומכיוון שהחרדה פוחתת – מספר
ההתקפים יורד ותחושת המסוגלות עולה.

הכלב כגורם מחזק ומעצים את תחושת הביטחון העצמי:
הלום הקרב מרגיש אחריות לדאוג לשלומו ולרווחתו של
הכלב ועצם הדבר מביא אותו לידי עשייה.

הכלב, בהיותו אמין ומסור, תורם משמעותית בבניה
מחודשת של מערכות יחסים ואמון בין ההלום לסביבתו -
יחסים שנפגעו כתוצאה מהלם הקרב.